Sunday, 23 October 2016

Brave (2012)


Princess Merida: There are those who say fate is something beyond our command. That destiny is not our own, but I know better. Our fate lives within us, you only have to be brave enough to see it.

Princezná Merida: Niektorí hovoria, že osud je niečo, čo nemôžeme zmeniť. Že nám nepatrí. Ale ja si to nemyslím. Náš osud je v nás a my iba musíme byť dosť odvážni, aby sme ho videli.

Sunday, 9 October 2016

Pride and prejudice (and no zombies) /Pýcha a predsudok (bez zombíkov) (2005)

Mr. Darcy: Do you talk, as a rule, while dancing?
Elizabeth Bennet: No... No, I prefer to be unsociable and taciturn... Makes it all so much more enjoyable, don't you think?

Mr. Darcy: Považujete za svoju povinnosť pri tanci rozprávať?
Elizabeth Bennet: Nie... nie, radšej som nespoločenská a mračím sa. Tak si to viac vychutnám.

Sunday, 25 September 2016

The secret life of pets/ Tajný život maznáčikov (2016)

Chloe the cat: Katie is a dog person, and dog persons do inexplicable things, like get dogs instead of cats. Look Max I'm your friend, OK, and as your friend I've got to be honest with you I don't care about you or your problems!

Mačka menom Chloe: Katie má rada psov a takí ľudia robia nevysvetliteľné veci ako napríklad, že si obstarajú psa namiesto mačky. Pozri Max, som tvoja kamarátka, a ako tvoja kamarátka k tebe musím byť úprimná. Ty a tvoje problémy ma nezaujímajú!

Sunday, 4 September 2016

Finding Dory/Hľadá sa Dory (2016)

Dory: I remember it like it was yesterday. Of course, I don't really remember yesterday all that well.

Dory: Pamätám si to akoby to bolo včera. Teda, včerajšok si vlastne veľmi nepamätám.

Sunday, 21 August 2016

The Legend of Tarzan/ Legenda o Tarzanovi (2016)

The concept of a big white man and his loyal black sidekick saving the country of Congo should be quite insulting but somehow it's just too stupid you can't get mad.

Koncept veľkého bieleho muža a jeho verného čierneho kamaráta ako zachraňujú Kongo by mal byť urážlivý, ale je to proste celé také hlúpe, že sa nemôžete hnevať.

Sunday, 7 August 2016

Harry Potter and the Methods of Rationality (fanfiction) / Harry Potter a metódy racionality (od fanúšika)


Harry stepped back and shot the Slytherins his best lethal glare. "Now go away or I will just keep making your existence more and more surreal until you do." The expression of sheer bafflement on the Slytherin's face was a look of art. 

Harry urobil krok dozadu a zabodol do študentov Slizolínu smrtiaci pohľad. "A teraz choďte preč inak začnem robiť vaše životy viac a viac surealistické, kým ma neposlúchnete." Číry šok na slizolínskych tvárach bol pohľad, ktorý stál za to.

Sunday, 10 July 2016

Terry Pratchett: Jingo /Hrrr na ně!

'Why are our people going out there?' said Mr Boggis of the Thieves' Guild. 
'Because they are showing a brisk pioneering spirit and seeking wealth and... additional wealth in a new land,' said Lord Vetinari.
'What's in it for the Klatchians?' said Lord Downey.
'Oh, they've gone out there because they are a bunch of unprincipled opportunists always ready to grab something for nothing,' said Lord Vetinari.
'A masterly summation, if I may say so, my lord,' said Mr Burleigh, who felt he had some ground to make up. 

„A proč se tam vlastně naši lidé vydávají?“ zajímal se pan Tichokrad Bahno z Cechu zlodějů. 
„Protože oplývají nezdolným průkopnickým duchem a hledají v nové zemi bohatství a…. ještě nějaký ten majetek navíc.“ 
„A proč tam táhnou Klačané?“ 
„Hm, ti? Protože je to spolek bezpáteřních oportunistů, kteří vždycky koukají, jak by k něčemu přišli zadarmo,“ odpověděl lord Vetinari. 
„To bylo mistrovské vyjádření, když dovolíte, vaše lordstvo,“ ozval se pan Kruppkoff, který cítil, že se ocitá na poněkud pevnější půdě.