Sunday, 17 April 2016

Amelie/ Amélia z Montmartru (2001)

Narrator: Nino is late. Amelie can only see two explanations. 1 - he didn't get the photo. 2 - before he could assemble it, a gang of bank robbers took him hostage. The cops gave chase. They got away... but he caused a crash. When he came to, he'd lost his memory. An ex-con picked him up, mistook him for a fugitive, and shipped him to Istanbul. There he met some Afghan raiders who too him to steal some Russian warheads. But their truck hit a mine in Tajikistan. He survived, took to the hills, and became a Mujaheddin. Amelie refuses to get upset for a guy who'll eat borscht all his life in a hat like a tea cozy.

Rozprávač: Nino mešká. Améliu napadajú iba dve vysvetlenia. Po prvé: nedostal fotku. Po druhé: predtým ako ju poskladal, ho uniesol gang lupičov. Nasledovala naháňačka s políciou. Ušli, ale mali haváriu a Nino stratil pamäť. Stretol bývalého trestanca, ten si ho pomýlil s utečencom a odviezol ho do Istanbulu. Tam stretol Afgánskych útočníkov, ktorý ho zapojili do kradnutia jadrových hlavíc. Ich nákladiak mal nehodu v Tadžikistane. Nino ušiel do hôr a stal sa partizánom. Amélia sa odmieta trápiť pre chlapa, ktorý bude do konca života jesť len boršč a ktorého klobúk pripomína prikrývku na čajník.

Sunday, 3 April 2016

Dr. Horrible's Sing Along Blog (2008)


"Theee Freeze Ray needs work. I also need to be a little bit more careful about what I say on this blog. Apparently, the LAPD and Captain Hammer are among our viewers. They were waiting for me at the Mayor's dedication to the Superhero Memorial Bridge, the Freeze Ray takes a few seconds to warm up, and I wasn't... Captain Hammer threw a car at my head."

"Mrazomet ešte potrebuje vychytať zopár múch. Okrem toho musím byť opatrnejší čo sa týka vecí, čo hovorím na svojom videoblogu. Polícia a Kapitán Hammer očivodne patria medzi mojich divákov. Čakali na mňa, keď starosta krstil nový Most Superhrdinov a mrazomet potrebuje pár minút, kým sa zahreje a ja som nebol.... Kapitán Hammer mi hodil na hlavu auto."

Sunday, 20 March 2016

I Origins (2004)

The film about the ultimate fight between science and religion?
Does it sound good?
Yes.
Is it any good?

Film o veľkom boji medzi vedou a náboženstvom?
Znie to dobre?
Tak určite.
Je to dobré?

Sunday, 6 March 2016

Firefly (2002/3 and 2005)

Wash: Sweetie, we're crooks. If everything were right, we'd be in jail.

Wash: Sme darebáci, zlato. Ak by všetko správne fungovalo, sedeli by sme v base.

Zoë: Now we have a boatful of citizens right on top of our... stolen cargo. That's a fun mix.
Mal: Ain't no way in the verse they could find that compartment, even [stops talking as a passenger walks past] Even if they were lookin' for it.
Zoë: Why not?
Mal: 'Cause... ?
Zoë: Oh yeah, this is gonna go great.
Mal: If anyone gets nosy, just, you know... shoot 'em.
Zoë: Shoot 'em?
Mal: Politely.

Zoe: Takže teraz máme loď plnú pasažierov a ukradnutý náklad. To je zábavná kombinácia.
Mal: Ale ten by nenašli... [stíchne, keď okolo prejde pasažier]... ani keby sa naň pozerali.
Zoe: Prečo?
Mal: Lebo...?!
Zoe: Toto bude ešte zábava.
Mal: Ak by bol niekto príliš zvedavý, no, tak ho proste zastreľ, dobre?
Zoe: Zastreľ?
Mal: Ale slušne.

Sunday, 21 February 2016

Her er Harold /Harold (2014)

"I am very sorry for the trash... I can't read it. I'm dyslectic, dear Sjöberg."
"I'm no dear to you."
"You're a lame kidnapper. End this now and you'll get a small fine."
"I have chronic stomachache because of you. Heart problems and insomnia. You dishonored everything I worked for. My furniture is worthless because of you and you ruined me completely. Don't talk to me about fines!"
"Well... hmmm.... you're a furniture maker then."

"Velmi se omlouvám za harampádí… Nemůžu to číst. Mám dyslexii, můj drahý Sjöbergu." 
"Pro tebe nejsem žádný drahý."
"Jsi docela k ničemu únosce. Skonči to teď, a bude tě to stát jen malou pokutu."
"Kvůli tobě mě bolí břicho. Mám arytmii. Špatně spím. Zneuctil jsi všechno, co jsem vybudoval, o čem jsem snil, udělal jsi ze mě nulu, můj nábytek je kvůli tobě bezcenný, a mě jsi taky naprosto zničil. Tak mi tady nemluv o pokutách!"
"Páni... Hm. Takže ty jsi tedy výrobce nábytku."

Sunday, 7 February 2016

Kis Kisko Pyaar Karu/ Whom Should I Love/ Koho mám milovať (2015)


Everybody has holiday once in a while. Even logic. Do you know where does logic NOT go for holiday? India.

Každý má z času na čas dovolenku. Aj logika. A viete kam logika určite na dovolenku nechodí? Do Indie.

Sunday, 24 January 2016

A pidgeon sat on a branch reflecting on existence/Holub sedel na konari a rozmýšľal nad životom (2014)

- What are you doing for us?
- Reading a poem.
- A poem? Okay. And who taught you that?
- I did myself.
- You learned the poem yourself? That was very good of you. What's the poem about?
- A bird.
- It's about a bird? What kind of bird?
- A pigeon.
- About a pigeon! And what did the pigeon do?
- It sat on a branch.
- It sat on a branch? What did it do on the branch?
- It rested and reflected.
- It rested and reflected? What did the pigeon reflect on?

- A čo nám predvedieš ty?
- Prečítam báseň.
- Báseň? Okej. Kto ťa ju naučil?
- Ja sama.
- Naučila si sa báseň sama? To je skvelé. O čom je tá báseň?
- O vtákovi.
- Je o vtákovi? O akom vtákovi?
- Holubovi.
- O holubovi! A čo spravil holub?
- Sedel na konári.
- Sedel na konári? A čo tam robil?
- Odpočíval a rozmýšľal.
- Odpočíval a rozmýšľal? A o čom ten holub rozmýšľal?