Sunday, 19 April 2015

Batman (1989)

Why would I want to have Joker as my friend?
Because I wouldn't want him to be my enemy, that's why!

Prečo by som chcela Jokera za kamoša?
Pretože by som ho nechcela za nepriateľa, preto!

Sunday, 5 April 2015

Wild Tales/Divoké historky (2014)

Overheard in a restaurant:
"We have to do something, they're both eating."
"Add more poison?"

Začuté v kuchyni jednej reštaurácie:
"Musíme niečo spraviť, teraz to jedia obaja."
"Pridať viac jedu?"

Sunday, 22 March 2015

Little Miss Sunshine (2006)

Sheryl: You know, like it or not, we're still your family, for better or worse...
Dwayne: No, you're *not* my family! I don't wanna *be* your family! I hate you fucking people! Divorce? Bankrupt? Suicide? You're fucking losers, you're losers! No, please just leave me here, Mom. Please, please, please. Please... just leave me here.

Sheryl: Dobre, ale či sa ti to páči alebo nie, sme stále rodina....
Dwayne: Nie, nie ste moja rodina! Nechcem k vám patriť! Nenávidím vás! Rozvod? Bankrot? Samovražda? Ste lúzri! Nie, proste ma nechajte tu, mama! Prosím, prosím... Prosím, nechajte ma tu.

Sunday, 8 March 2015

Juno (2007)

Vanessa Loring: Your parents are probably wondering where you are.
Juno MacGuff: Nah... I mean, I'm already pregnant, so what other kind of shenanigans could I get into?

Vanessa Loring: Tvoji rodičia sa už o teba určite boja.
Juno MacGuff: Aaaale... Veď už tehotná som. Čo inšieho by sa mi ešte mohlo stať?

Sunday, 22 February 2015

Dollhouse - The Second Season/Druhá séria

Laurence: (about the Actives) Don't think of them as children, think of them as pets.
Claire: Is that supposed to be funny?
Laurence: If your child starts talking for the first time, you feel proud. If your dog does, you freak the hell out.

Laurence: (o "bábikách") Nepovažujte ich za deti, ale sa domáce zvieratá.
Claire: To bol vtip?
Laurence: Ak vaše dieťa začne rozprávať, ste na neho hrdí. Ak začne rozprávať váš pes, tak vás to vydesí.

Sunday, 8 February 2015

Buffy - The Best of the Rest of the Season 5
Anya: [to a customer who just finished her purchase] Please go.
Xander: Anya, the Shopkeepers Union of America called. They wanted me to tell you that "Please go" just got replaced with "Have a nice day."
Anya: But I have their money. Who cares what kind of day they have?
Xander: No one. It's just a long cultural tradition of raging insincerity. Embrace it.

Anya: [zákazníkovi, ktorý práve zaplatil] Choďte už.
Xander: Anya, Práve volala Národná spoločnosť predavačov. Chceli, aby som ti povedal, aby si "Choďte už" nahradila  frázou "Príjemný deň".
Anya: Ale ich peniaze už predsa mám. Koho zaujíma, aký deň budú mať?
Xander: Nikoho. To je len taká naša starobylá neúprimná tradícia. Osvoj si ju.