Sunday, 20 April 2014

Romeo + Juliet/Romeo a Júlia (1996)

Would you like Marilyn Monroe if her name was Ursula Baumgartner? Would you eat tiramisu if it was called snotty sundae? Would watch The Lord of the Rings if it was named The Jewelry Hassle? I would not, but Shakespeare said you would. And he's long deceased and death somehow always gives one more respect. So why don't we have a look at Shakespeare's weakest play and it's interpretation by one of the most controversial contemporary directors!
Mali by ste radi Marilyn Monroe, keby sa volala Uršula Baumgartner? Jedli by ste tiramisu, ak by sa volalo šušňový nákyp? Pozerali by ste Pána Prsteňov, keby sa volal Boj o módne doplnky? Ja nie, ale Shakespeare hovorí, že áno. Ten už síce zomrel, ale smrť akosi zvyšuje autoritu. Takže čo keby sme sa pozreli na Shakespearovu najslabšiu hru v podaní jedného z najkontroverznejších režisérov súčastnosti!

Sunday, 13 April 2014

The Art of Negative Thinking/Kunsten å tenke negativt/Kurz negatívneho myslenia (2006)

Do you feel like watching a feel-good film?
With adorable characters whose arguments are just silly misunderstandings?
Characters that you can relate?
Or characters who you would envy their good-looks and glamorous life?
Well,...
THIS FILM IS NEITHER OF THE ABOVE!

Máte chuť na pohodový film?
S podarenými postavami, ktorých hádky sú vlastne len smiešne nedorozumenia?
S postavami, do ktorých sa dokážete vžiť?
Alebo ktorým by ste závideli atraktivitu a nablýskaný život?
No,...
TAK TENTO FILM NIE JE ANI JEDNO!

Sunday, 30 March 2014

Veronica Mars - The Movie/Film (2014)

Give it to me, Vinnie. Or I'll tell 50 Cent's security team where they can find the guy who posted video of Fifty baking lemon cakes while singing "Afternoon delight". 

Len mi to daj, Vinnie. Inak poviem 50 Centovým bodygardom kde môžu nájsť toho chlapa, ktorý zverejnil video Fiftiho ako pečie bábovku a spieva "Agáty šumí když padá déšť".

Sunday, 23 March 2014

Tillsammans/Together/Spolu (2000)Tet: Is your mom a lesbian?
Stefan: What?
Tet: Mine is, and is probably in love with yours.

Tet: Je tvoja mama lesba?
Stefan: Čo?
Tet: Moja je a myslím, že sa zaľúbila do tvojej.

Sunday, 16 March 2014

Thor: The Dark World/Thor: Temný svet

I know it's not the real poster but I just like it more.
Viem, že to nie je skutočný plagát, ale páči sa mi viac.

Sunday, 9 March 2014

What not to wear/Ako sa neobliekať (2003 - 2013)

Yesterday on the 8th of March this blog turned 1! During the first year I wrote 52 posts: 28 about films, 9 about TV series and 10 about books. The most popular one was Pippi Longstocking with 523 views, followed by Cats - 154 views (probably because of lost fans of cats looking for a cute desktop background) and the third was Carpe Jugulum - 72 views. Most of my visitors were from US - 1451, then there was Slovakia - 1205 and Germany 211. If you have some tips for a good film, TV series (preferably a short one) or a book let me know.
Včera, 8. marca, môj blog oslávil prvý rok! Počas neho som napísala 52 článkov: 28 o filmoch, 9 o seriáloch a 10 o knihách. Najpopulárnejší článok bol Pippi Longstocking - 523 pozretí, potom Mačky - 154 pozretí a na treťom mieste Carpe Jugulum - 72 . Väčšina návštevníkov bola z USA - 1451, nasledovalo Slovensko - 1205 a Nemecko - 211. Ak máte tip na dobrý film, seriál (niečo kratšie, keď už) alebo knihu, kľudne dajte.