Sunday, 14 September 2014

Sunday, 7 September 2014

Divergent/Divergencia (2014)


Vampires are so yesterday. Let's milk dystopia!
Upírov sme už vysosali. Čo sa takto vrhnúť na tému dystópie?

Sunday, 17 August 2014

How to Steal a Million/Ako Ukradnúť Venušu (1966)

Nicole Bonnet: Well, it was pitch dark and there he was. Tall, blue eyes, slim, quite good-looking... in a brutal, mean way, Papa. A terrible man!
Nicole Bonnet: Bola úplná tma a bol tam. Vysoký, štíhly, s modrými očami a dobre vyzerajúci... v brutálnom zmysle slova, oci. Príšerný muž!

Sunday, 10 August 2014

Tales of Mystery and Imagination (1839)

“I have great faith in fools - self-confidence my friends will call it."

"Pred bláznami mám veľký rešpekt. Moji priatelia tomu hovoria sebavedomie."

Sunday, 3 August 2014

North by Northwest/Na sever severozápadnou linkou (1959)"I've got a job, a secretary, a mother, two ex-wives and several bartenders that depend upon me, and I don't intend to disappoint them all by getting myself "slightly" killed."

"Mám prácu, sekretárku, matku, dve bývalé manželky a niekoľkých barmanov, ktorých živobytie odo mňa závisí. Neplánujem ich sklamať tým, že by som sa nechal "tak akosi" zabiť."

Sunday, 27 July 2014

Drop Dead Gorgeous (1999)

Amber Atkins: Hi. I'm Amber Atkins, and I'm signing up cause uh my two favorite people in the whole world competed in pageants: my mom and Diane Sawyer... Course, I hope I end up a little more like Diane Sawyer than my mom.
Amber Atkins: Ahoj. Som Abmer Atkins a prihlásila som sa preto, že dvaj moji najobľúbenejší ľudia sútažili v súťaži krásy: Moja mama a Diane Sawyer... Dúfam však, že skončím skôr ako Diane Sawyer než ako mama.