Sunday, 27 July 2014

Drop Dead Gorgeous (1999)

Amber Atkins: Hi. I'm Amber Atkins, and I'm signing up cause uh my two favorite people in the whole world competed in pageants: my mom and Diane Sawyer... Course, I hope I end up a little more like Diane Sawyer than my mom.
Amber Atkins: Ahoj. Som Abmer Atkins a prihlásila som sa preto, že dvaj moji najobľúbenejší ľudia sútažili v súťaži krásy: Moja mama a Diane Sawyer... Dúfam však, že skončím skôr ako Diane Sawyer než ako mama.

Sunday, 20 July 2014

The Truman Show (1998)

Network Executive: "We can't let him die in front of a live audience!"
Christof: 'He was born in front of a live audience."


Výkonný pracovník televíznej stanice: "Nemôžeme ho nechať umrieť v priamom prenose!"
Christof: "Veď sa narodil v priamom prenose."

Sunday, 13 July 2014

Daria (1997–2001)

Daria: I almost killed a dog yesterday.
Jane: Gonna work your way up to humans slowly?
Daria: Včera som skoro zrazila psa.
Jane: Dúfam, že sa pomaly prepracuješ k ľuďom.

Sunday, 29 June 2014

John Grisham - The Last Juror/Zoznam (2004)

Took me more than a month but I did it! Not even full-time job, learning German and Swedish and part-time tutoring stops a bookworm from reading books.
Trvalo mi to viac ako mesiac, ale dokázala som to. Ani práca na plný úväzok, ani štúdium nemčiny a švédčiny a doučovanie angličtiny mi nezabráni v čítaní kníh.

Sunday, 15 June 2014

My sassy girl/Yeopgijeogin geunyeo (2001)

The popular campaign against domestic violence claims: every fifth woman is subjected to physical violence. And every other man.
Ako hovorí známa kampaň v boji proti domácemu násiliu: každá piata žena je týraná. A každý druhý muž.