Sunday, 17 May 2015

Pushing Daisies (2007 - 2009)

Narrator: At this very moment in the town of Couer d'Couers, young Ned was nine years, twenty-seven weeks, six days and three minutes old. His dog, Digby was three years, two weeks, six days, five hours, and nine minutes old... and not a minute older.

Rozprávač: Práve v tejto chvíli v mestečku Couer d'Couers mal malý Ned deväť rokov, dvadsaťsedem týždňov, šesť dní a tri minúty. Jeho pes Digby mal tri roky, dva týždne, šesť dní, päť hodín a deväť minút... a už ani o minútu viac.

Sunday, 3 May 2015

Guards! Guards! (1989) Stráže! Stráže!

“They may be called the Palace Guard, the City Guard, or the Patrol. Whatever the name, their purpose in any work of heroic fantasy is identical: it is, round about Chapter Three (or ten minutes into the film) to rush into the room, attack the hero one at a time, and be slaughtered. No one ever asks them if they want to. 
This book is dedicated to those fine men.” 


"Můžete jim říkat palácová garda, městská stráž nebo prostě hlídka. Ať už se budou jmenovat jakkoliv, jejich úloha ve většině fantasy románů je stejná. Zhruba ve třetí kapitole (ve filmu pak po prvních deseti minutách promítání) vtrhnou do místnosti, jeden po druhém ukázněně zaútočí na hlavního hrdinu a dají se pobít. Nikdy se jich nikdo neptá, jestli o to stojí.
Tahle kniha je věnována jim."

Sunday, 19 April 2015

Batman (1989)

Why would I want to have Joker as my friend?
Because I wouldn't want him to be my enemy, that's why!

Prečo by som chcela Jokera za kamoša?
Pretože by som ho nechcela za nepriateľa, preto!

Sunday, 5 April 2015

Wild Tales/Divoké historky (2014)

Overheard in a restaurant:
"We have to do something, they're both eating."
"Add more poison?"

Začuté v kuchyni jednej reštaurácie:
"Musíme niečo spraviť, teraz to jedia obaja."
"Pridať viac jedu?"

Sunday, 22 March 2015

Little Miss Sunshine (2006)

Sheryl: You know, like it or not, we're still your family, for better or worse...
Dwayne: No, you're *not* my family! I don't wanna *be* your family! I hate you fucking people! Divorce? Bankrupt? Suicide? You're fucking losers, you're losers! No, please just leave me here, Mom. Please, please, please. Please... just leave me here.

Sheryl: Dobre, ale či sa ti to páči alebo nie, sme stále rodina....
Dwayne: Nie, nie ste moja rodina! Nechcem k vám patriť! Nenávidím vás! Rozvod? Bankrot? Samovražda? Ste lúzri! Nie, proste ma nechajte tu, mama! Prosím, prosím... Prosím, nechajte ma tu.

Sunday, 8 March 2015

Juno (2007)

Vanessa Loring: Your parents are probably wondering where you are.
Juno MacGuff: Nah... I mean, I'm already pregnant, so what other kind of shenanigans could I get into?

Vanessa Loring: Tvoji rodičia sa už o teba určite boja.
Juno MacGuff: Aaaale... Veď už tehotná som. Čo inšieho by sa mi ešte mohlo stať?

Sunday, 22 February 2015

Dollhouse - The Second Season/Druhá séria

Laurence: (about the Actives) Don't think of them as children, think of them as pets.
Claire: Is that supposed to be funny?
Laurence: If your child starts talking for the first time, you feel proud. If your dog does, you freak the hell out.

Laurence: (o "bábikách") Nepovažujte ich za deti, ale sa domáce zvieratá.
Claire: To bol vtip?
Laurence: Ak vaše dieťa začne rozprávať, ste na neho hrdí. Ak začne rozprávať váš pes, tak vás to vydesí.